نمونه طرح درس روزانه | ملی | سالانه ابتدائی و دبیرستان

نمونه طرح درس روزانه

سایت تخصصی دانش فایل برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان مشغول می باشد . انواع نمونه طرح درس روزان را توسط متخصصین و کارشناسان و معلان وزارت آوزش و پرورش تهیه و جمع آوری کرده است . از این رو جهت دانلو و خرید انواع نونه طرح درس روزانه می توانید به سایت اصلی دانش فایل به نشانی اینترنتی فلان مراجعه نمائید .

دانلود فایل ها

با عضویت در کانال تلگرامی دبیران آنلاین تمامی طرح درس روزانه سالانه و ملی را به رایگان دریافت نمائید .کانال تلگرام

نمونه طرح درس ملی

ارائه جدید ترین و کامل ترین نمونه های آماده طرح درس ملی مطابق با استانداردهای آموزش و پرورش با مناسب ترین قیمت در سایت علی و پژوهشی دانش فایل معلمان ابتدائی جهت مشاهده و خرید فایل ها کلیک کنید 

طرح درس سالانه اول تا ششم ابتدایی

جهت دانلود نمونه فایل های طرح درس سالانه اول ابتدایی طرخ درس سالانه دوم ابتدایی و طرح درس سالانه سوم ابتدایی و طرح درس سالانه چهارم ابتدایی و طرح درس سالانه پنجم ابتدایی و طرح درس سالانه ششم ابتدایی می توانید از لینک مشاهده فایل ها استفاده نمائید و به صفحه دانلود طرح درس سالانه ابتدایی ارجاع شوید .

 

طرح درس سوره یوسف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس سوره یوسف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
طرح جابر
خرید محصول
طرح درس حضرت مریم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس حضرت مریم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمِ الصَّلاْهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمینَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمینَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس وَ اشْکُر و انِعْمَهَ اللهِ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس وَ اشْکُر و انِعْمَهَ اللهِ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس هَلْ جَزاءُ الْاِحْسانِ اِلَّا الْاِحْسانُ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس هَلْ جَزاءُ الْاِحْسانِ اِلَّا الْاِحْسانُ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس فَاسْتَبِتُوا الْخَیْراتِ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس فَاسْتَبِتُوا الْخَیْراتِ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس داستان قرآنی بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی

طرح درس سالانه داستان قرآنی بر اساس برنامه درس ملی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس داستان قرآنی بر اساس برنامه درس ملی

طرح درس حروف والی بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چند پایه ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس راز موفقیت بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

طرح درس راز موفقیت بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس پاداش بزرگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

طرح درس پاداش بزرگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس هدیه های آسمانی بر اساس برنامه درسی ملی درس دانش آموز نمونه پایه ششم ابتدایی

طرح درس هدیه های آسمانی بر اساس برنامه درسی ملی درس دانش آموز نمونه پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آداب زندگی بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

طرح درس آداب زندگی بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس سوره الرحمن، واقعه پایه ششم ابتدایی

طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس سوره الرحمن، واقعه پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس کل امری بما کیب رهین پایه ششم ابتدایی

طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس کل امری بما کیب رهین پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره الرحمن بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی

طرح درس سوره الرحمن بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آموزش سوره قاف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی

طرح درس آموزش سوره قاف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس نقاشی با رایانه بر اساس برنامه درس ملی کتاب فناوری پایه ششم ابتدایی

طرح درس نقاشی با رایانه بر اساس برنامه درس ملی کتاب فناوری پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس فناوری بر اساس برنامه درسی ملی درس آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران پایه ششم ابتدایی

طرح درس فناوری بر اساس برنامه درسی ملی درس آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس زمین پویا بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس سالانه زمین پویا کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه زمین پویا کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس ورزش و نیرو بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس شگفتگی های برگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس شگفتگی های برگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سرنوشت دفتر من بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس سرنوشت دفتر من بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالم بمانیم بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس سالم بمانیم بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سفر انرژی بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی
طرح درس سفر انرژی بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سفر به اعماق زمین بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی

طرح درس سفر به اعماق زمین بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس خیلی بزرگ خیلی کوچک بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی
طرح درس خیلی بزرگ خیلی کوچک بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس کارخانه کاغذ سازی بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی
طرح درس کارخانه کاغذ سازی بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس زاویه و انواع آن بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس زاویه و انواع آن بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ضرب اعداد اعشاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس ضرب اعداد اعشاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس تقسیم اعشاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس تقسیم اعشاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس تقریب زدن بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس تقریب زدن بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ساده کردن کسر بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

طرح درس ساده کردن کسر بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ریاضی بر اساس برنامه درسی ملی درس مساحت شکل های هندسی پایه ششم ابتدایی

طرح درس ریاضی بر اساس برنامه درسی ملی درس مساحت شکل های هندسی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مفهوم احتمال بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس مفهوم احتمال بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس کسر و عدد مخلوط بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس سالانه کسر و عدد مخلوط ریاضی پایه ششم ابتدایی
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه کسر و عدد مخلوط ریاضی پایه ششم ابتدایی

طرح درس جمع اعشاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جمع آوری داده بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

طرح درس جمع آوری داده بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جدول تناسب بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس جدول تناسب بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس حل مسئله بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس حل مسئله بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اندازه گیری زاویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس اندازه گیری زاویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آمار بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
طرح درس آمار بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس پرواز کن،پرواز بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی
طرح درس پرواز کن،پرواز بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس پرواز کن بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی
طرح درس پرواز کن بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس من و پرسش هایم بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی

طرح درس من و پرسش هایم بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ما کجا هستیم بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی
طرح درس ما کجا هستیم بر اساس برنامه درس ملی کتاب تفکر پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس تصمیم گیری بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی
طرح درس تصمیم گیری بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس صفویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی
طرح درس صفویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سفر به اصفهان

طرح درس سالانه پایه اول ابتدایی

طرح درس سفر به اصفهان بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه اول ابتدایی
طرح درس رهبر کوچک بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مبارزه استعمار بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی درس ایستادگی در برابر دشمنان پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس دوستی بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس دریاهای ایران بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس برنامه ریزی بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی درس برنامه ی روزانه ی متعادل پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مفهوم ضرب بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی درس عوامل موثر بر کشاورزی پایه ششم ابتدایی
طرح درس اجتماعی بر اساس برنامه درسی ملی درس عوامل موثر بر کشاورزی پایه ششم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس گنجایش بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
طرح درس گنجایش بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مفهوم حجم
طرح درس مفهوم حجم بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بخشپذیری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
طرح درس بخشپذیری بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اندازه گیری زاویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس صبح روز بعد بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس راهنمایان زندگی بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس پیامبران خدا بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس حق مردم بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اسراف بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره شعرا بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس تدریس آیه ۸۸ تا ۹۳ سوره نحل  پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره انفال بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس آشنایی با آیه ۲۵۹ سوره بقره  پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره بقره بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومانخرید محصول

طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی

طرح درس سوره انبیا بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی
طرح درس سوره الرحمن بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره نحل بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس سوره ی بقره آیه ۲۵۹ پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره آل عمران بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس سوره الرحمن آیات ۱ تا ۱۳ پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره اعراف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومانخرید محصول

طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی

طرح درس آل عمران بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرائت سوره نحل بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس وفای به عهد بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس غدیر بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول

طرح درس سالانه اول ابتدایی 97 -98

طرح درس ذره بین چیست بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه اول ابتدایی 97 -98
طرح درس زمین نا آرام بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس تاریخچه جانداران بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس نور و رنگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس رنگ های نور بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قارچ ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس راه های دفاعی بدن چیست پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
تبلیغات تبلیغات
طرح درس ساختمان مواد بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس تغییرات مواد بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس شنیدن بر اساس برنامه درس سالانه کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول

طرح درس روزانه اول ابتدایی علوم

طرح درس زمین لرزه بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس محیط زیست بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مبارزه پنهان بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس مواد تغییر می کنند پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ماشین ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ماشین چیست؟
طرح درس ماشین چیست؟ بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس کمک به دفاع بدن پایه پنجم ابتدایی 
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جلبک ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جانداران ساده بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جمعیت بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس انسان و محیط زیست پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس دستگاه عصبی بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس چرا مواد خواص متفاوتی دارند؟  پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس بوییدن ، چشیدن ، لمس کردن پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس باکتری ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول

طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی

طرح درس سالانه علوم اول ابتدایی

طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس آیا مولکولها حرکت می کنند ؟ پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان

خرید محصول

طرح درس کشور ترکمنستان بر اساس برنامه درس ملی کتاب جغرافیا پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول

طرح درس ترکمنستان بر اساس برنامه درس ملی کتاب جغرافیا پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول

طرح درس ارمنستان بر اساس برنامه درس ملی کتاب جغرافیا پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول

طرح درس آذربایجان بر اساس برنامه درس ملی کتاب جغرافیا پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول

طرح درس جغرافیا بر اساس بر برنامه درسی ملی درس آشنایی با کشورهای همسایه پایه پنجم ابتدایی  

1500 تومان
خرید محصول
طرح درس همسایگان ما بر اساس برنامه درس ملی کتاب جغرافیا پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومانخرید محصول
طرح درس ظهور اسلام بر اساس برنامه درس ملی کتاب تاریخ پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سرودی برای پاکی بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سرود ملی بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس شجاعت بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزی که باران می بارید بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه دوست صمیمی پایه پنجم ابتدایی
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه دوست صمیمی پایه پنجم ابتدایی
طرح درس کتاب های مرجع بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس وحدت بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ایثار و فداکاری بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آشنایی با شورا بر اساس برنامه درس ملی کتاب اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس کودک شجاع بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس زندگی شهری بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس زندگی خانواده بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس امت اسلامی بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس زندگی روستایی بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ملت ایران بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مسجد بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول

دانلود طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی

طرح درس مدرسه بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس خانواده بر اساس برنامه درس ملی کتاب مدنی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساس بر برنامه درسی ملی درس و قّل لَهّما قو لاً کریماً پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره نمل بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  1500 تومانخرید محصول
طرح درس سوره ملک بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره آل عمران بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره اعلی بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قصه آیه ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس خدا می بیند بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومانخرید محصول
طرح درس حروف مقطعه بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس حضرت مریم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس همزه( یٴ ) بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قرآن بر اساسظ بر برنامه درسی ملی درس یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنو اَنفِقوا مِمّا رَزَقناکُم پایه چهارم ابتدایی 
 
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آموزش وقف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بدن ما بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ریاضی بر اساس بر برنامه درسی ملی درس تقسیم غیر اساسی با باقیمانده پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آینه ها بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس محیط دایره بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس رسم نیمساز بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مفهوم احتمال بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مفهوم اعشار بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس خواص مستطیل بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس اندازه گیری زاویه بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه اندازه گیری طول کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جغرافیا بر اساس بر برنامه درسی ملی درس وسایل جغرافیایی پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جغرافیا بر اساس بر برنامه درسی ملی درس راه های ایران پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس جغرافیا بر اساس بر برنامه درسی ملی درس راه ها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی درس آموزش عدد ۸ به دانش آموزان کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه علوم دوم ابتدایی
طرح درس بر اساس برنامه درس ملی درس آشنایی با آهن ربا کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه علوم دوم ابتدایی
طرح درس بر اساس برنامه درس ملی درس آهنربا کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بر اساس برنامه درس ملی درس آموزش عدد ۷ کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه هدیه های آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درس ملی درس دنیای سرد و گرم کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه قرآن دوم ابتدایی
طرح درس مبتنی بر برنامه درسی ملی درس چرخه آب کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی
خرید محصول
طرح درس مبتنی بر برنامه درسی ملی درس سوره ی عصر کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مبتنی بر برنامه درسی ملی درس بخش خوانی لوحه شماره ۱۷ کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی
طرح درس مبتنی بر برنامه درس ملی درس آشنایی با اشکال هندسی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه دوم ابتدایی
طرح درس مبتنی بر برنامه درس ملی درس انواع حرکت کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس مبتنی بر برنامه درس ملی درس اندازه کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی درس آموزش پیام قرآنی «  بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ » کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی درس آموزش پیام قرآنی « وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر » کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی درس آموزش عدد ۸ کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس لوحه سوم پرسش و پاسخ پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه
طرح درس قرآن بر اساس برنامه درس ملی درس سوره ی کوثر – پرسش و پاسخ پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس ملی
طرح درس سوره کوثر بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه ابتدایی
طرح درس خط بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس خط باز و بسته بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه ششم ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درسی ملی درس خاک ها کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه پنجم ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درسی ملی درس جانوران کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه اول ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درسی ملی درس جمع و تفریق با محور کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه دوم ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درس ملی درس حروف نویسی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه چهارم ابتدایی
طرح درس همسو با برنامه درس ملی درس سوره ی فلق کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی
طرح درس نشانه ی خ بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه سوم ابتدایی
طرح درس نعمت خدا بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه دوم ابتدایی
طرح درس سالانه نماد صفر بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدای
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس روزانه پایه اول ابتدایی
طرح درس یا بُنَیَّ اَقِمَ الصَّلاهَ بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه ششم ابتدایی
طرح درس مقایسه ی اعداد بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه پنجم ابتدایی
طرح درس مصوت کشیده او و ای بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه چهارم ابتدایی
طرح درس ریاضی بر اساس برنامه درسی ملی درس معرفی اعداد ۱ تا ۵ پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه سوم ابتدایی
طرح درس مفهوم جمع بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی
طرح درس آموزش لوحه سوم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس آموزش لوحه پنجم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه
طرح درس تدریس حروف ناخوانا بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سالانه پایه اول ابتدایی
طرح درس تدریس عدد ۳ بر اساس برنامه درس ملی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس حضرت سلیمان بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس سوره ی ناس بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه اول ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس بخوانیم بر اساس برنامه درسی ملی درس معرفی صدا و نشانه (ر) پایه اول ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس رشد جانوران بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس رفتن به مهمانی بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس رشد گیاهان بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه اول ابتدایی
طرح درس رشد گیاهان بر اساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس قصه ی آب بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه اول ابتدایی
طرح درس قصه ی آب بر اساس برنامه درس ملی کتاب بخوانیم پایه اول ابتدایی   
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس قسمت های مختلف گیاه پایه اول ابتدایی
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس قسمت های مختلف گیاه پایه اول ابتدایی   1500 تومانخرید محصول